Εργοστάσιο Σκούμτσας – Εξόρυξη και επεξεργασία ορυκτού ολιβίνη 

prodFacil1

Το συγκρότημα της Σκούμτσας περιλαμβάνει τον λατομικός χώρο όπου πραγματοποιείται επιφανειακή εκμετάλλευση του ορυκτού και το χώρο του εργοστασίου στο οποίο μεταφέρεται ο ολιβίνης προς επεξεργασία. Η επεξεργασία του ορυκτού περιλαμβάνει διαδοχικές θραύσεις και κοσκινίσεις με σκοπό την παραγωγή των επιθυμητών κλασμάτων. Ο εξοπλισμός παραγωγής του εργοστασίου συμπληρώνεται από μονάδα συσκευασίας μεγάσακων/χαρτόσακων και κλειστό αποθηκευτικό χώρο 1.500 m2 για την αποθήκευση των έτοιμων προϊόντων. Το εργοστάσιο της ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. στη Σκούμτσα έχει ετήσια δυναμικότητα παραγωγής 50.000 τόνων τελικών προϊόντων ολιβίνη.

 

prodFaci1 2lprodFacil3