Διασφάλιση Ποιότητας

ISO-CERTIFICATE_GRΗ διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε.. Με στόχο την εγγύηση υψηλής και σταθερής ποιότητας στους πελάτες της, η ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. έχει προβεί στην αναβάθμιση των γραμμών παραγωγής, στον ανασχεδιασμό των διαδικασιών παραγωγής με αύξηση των ελέγχων ποιότητας κατά την παραγωγή και την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού. Η ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.