Εργοστάσιο Καλυβών – Παραγωγή πυρίμαχων μαζών

prodFacilkalyves2
Το εργοστάσιο παράγει περίπου 16.000 ΤΝ πυρίμαχων μαζών, ενώ η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής μαζών ανέρχεται σε 25.000 ΤΝ. Διαθέτει 3 ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής για τη θραύση και την ανάμιξη των πρώτων υλών, το όποιο επιτρέπει ευέλικτη παραγωγή σε μικρότερες παρτίδες ανάλογα με τις απαιτήσεις των πελατών.

 prodFacilkalyves