Λιμενικός Σταθμός φόρτωσης εμπορευμάτων

prodFacilAlmyros

Πέρα από τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και φόρτωσης της εταιρείας στις Καλύβες και στη Σκούμτσα, η ΘΕΡΜΟΛΙΘ Α.Ε. έχει πρόσβαση στο λιμενικό σταθμό φόρτωσης αδρανών της μητρικής εταιρείας ΑΕΙΦΟΡΟΣ Α.Ε., ο όποιος βρίσκεται στον Αλμυρό Μαγνησίας.prodFacilAlmyros2